Lukijoilta: Vaasan lyseon lukiolaisten mielipidekirjoituksia Lapsen oikeuksien viikolla

Oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa

Kaikkien vanhempien tulisi tukea ja kiinnostua lapsen asioista. Miksi tämä on yksi suuremmista haasteistamme Suomessa?

Lapsen oikeuksien viikko on hieno teemaviikko, mutta osaltaan on aika surullista, että joudumme tällaista viikkoa viettämään. Lasten oikeudet pitäisi olla itsestäänselvyys kaikille vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville.

“Aikuisten täytyy aina selvittää, mikä on lapselle parasta, kun he päättävät lapsen asioista.” Huolta aiheuttaa tämän oikeuden unohtaminen kokonaan, sillä lasta koskevissa päätöksissä tulee aina huomioida myös lapsen mielipide.

Tähän oikeuteen tulisi kiinnittää kaikkien erityistä huomiota. Lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi on vähentynyt, kun tämä oikeus on otettu tarpeeksi hyvin huomioon.

A.V.

Pystymme parempaan

Lapset ja nuoret ovat yhteiskunnan tulevaisuus. Heille pitää taata oikeudenmukainen ja turvallinen lapsuus ja nuoruus.

Valitettavaa on, että moni joutuu kokemaan ikäviä asioita. Yleensä tällaiset asiat, kuten seksuaalisesti hyväksikäytetyksi tuleminen, jättävät ikuisen jäljen. Huonon kohtelun käsite on kuitenkin hyvin laaja, ja sitä on monenlaista. Lapset, erityisesti nuoret, voivat kokea heille tapahtuneen asian pienenä, eivätkä siksi kerro siitä esimerkiksi vanhemmille. Nuori voi myös kokea häpeää ja syyttää itseään tapahtuneesta.

Vastuu on kuitenkin tekijällä, ei huonon kohtelun uhrilla. Mikään asia ei ole niin pieni, etteikö siihen pitäisi puuttua.

Mielestäni kouluissa kiusaamiseen puututaan, ja sen vakavuus tuodaan ilmi. Tämä on mahtavaa, sillä uskon, että nuorten kynnys uskaltaa puhua vaikeistakin asioista madaltuu.

On tärkeää, että on edes yksi turvallinen aikuinen, jolle puhua. Kun asiat tulevat ilmi, on niihin helpompi puuttua ja ehkäistä uusien ikävien asioiden tapahtuminen.

Vanhemmat voivat ehkäistä lapsen joutumista huonon kohtelun uhriksi esimerkiksi sillä, että he tietävät, missä lapsi liikkuu ja kenen kanssa. Jos vanhemmat kohtelevat huonosti, niin on hyvä kääntyä sosiaaliviranomaisten puoleen.

Kaikilla, erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus hyvään kohteluun. Pienin teoin ja askelin teemme yhteiskunnasta turvallisemman ja oikeudenmukaisemman paikan.

Neea Pekkarinen

Oikeus hyvään kohteluun

Olemme Suomessa onnellisessa asemassa, koska meillä on paljon oikeuksia, jotka on turvattu lailla. Jokainen saa tehdä päätöksiä koskien omaa hyvinvointiaan. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus tehdä sopivasti päätöksiä itseensä koskevista asioista.

Se auttaa heitä pärjäämään elämässä, ja he oppivat niiden pohjalta tekemään tärkeitä päätöksiä oman tulevaisuutensa kannalta. Onneksi ei ole liikaa päätäntävaltaa, jonka pohjalta tulisi tehtyä hätiköityjä päätöksiä.

Anna Vähäkuopus

Miksi meitä ei kuunnella?

Lasten ja nuorten asema ja kohtelu ovat parantuneet huomattavasti sadan viime vuoden aikana, mutta aina se ei toteudu.

Suuren ongelman voi huomata nuorten ja lasten ideoiden, ajatusten ja mielipiteiden huomioinnissa. Monesti nuorten ja lasten tunteita myös väheksytään.

Vaikka Suomessa on nuorisovaltuustoja ja kouluissa oppilaskuntia, saatetaan niiden mielipiteet jättää täysin huomiotta. Ja entä vain yksin mielipidettään esille tuovat lapset ja nuoret?

Lapsilla ja nuorilla on paljon hyviä ajatuksia ja meiltä löytyy vahvoja mielipiteitä, mutta välillä meidät jätetään vain huomiotta. Usein keskusteluissa vanhempien kanssa nuorten ja lasten mielipiteet tehdään “huonoiksi” sillä, että mielipiteen esittää lapsi tai nuori, eikä aikuinen.

“Eihän tuon ikäisenä voi vielä ymmärtää”, on pelottavan tuttu lause monille nuorille ja lapsille, jotka yrittävät ilmaista mielipidettään.

Myös some-keskusteluissa huomaa, kuinka nuorten mielipide leimataan vääräksi tai huonoksi, jos se eroaa aikuisen mielipiteestä. Tasa-arvo ja sen toteutuminen ja ilmastokriisi ovat usein tällaisia aiheita, joissa nuorten ja lasten mielipide tyrmätään.

Tunteiden väheksynnän syinä käytetään usein myös sitä, että niiden esittäjä on nuori. “Olet niin nuori, ettet voi tietää miltä se oikeasti tuntuu” ja “Se johtuu vain tuosta iästä. Kunhan vähän kasvat, ymmärrät.” Nämä ovat monille lapsille ja nuorille tutut lausahdukset.

Kuunnelkaa meitä! Vaikka olemme nuoria, meillä on perusteltuja ja hyviä mielipiteitä sekä ajatuksia.

Emme ole vain lapsia ja nuoria, me olemme tulevaisuus ja haluamme varmistaa, että siitä tulisi kaikille hyvä.

Bao