Jos vuosia vireillä olleet suunnitelmat toteutuvat, tältä näyttää Palosaaren uusi opiskelija-asuntoalue – Toistuvat valitukset uhkaavat modernien asuntojen rakentamista

VAASA

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö Voas haluaa parantaa opiskelijoiden asuinoloja Ahventien opiskelijakylässä Palosaarella.

Palosaarentien ja Ahventien välisellä korttelialueella on nyt tiiviisti rakennettuja, kaksikerroksisia rivitaloja, joissa on ollut paljon rakennusteknisiä ongelmia.

Talot vaatisivat lisää eristystä, sillä ne ovat ohutseinäisiä, niissä on liian matala tai lähes olematon kivijalka, eikä niissä alun perin ollut räystäitä ollenkaan.

Voas haluaa purkaa nämä 1970- ja 80-luvulla valmistuneet rivitalot ja rakentaa tilalle 4-kerroksisia kerrostaloja.

Ison rakennusprojektin hintalappu on noin 25 miljoonaa euroa.

Hiilineutraali asuinalue

Voas on valmis rakentamaan uusia, nykypäivän asumisvaatimukset täyttäviä kerrostaloja opiskelijoille heti, kun asemakaavan muutos saadaan lainvoimaiseksi.

– Ensimmäiseksi rakennettaisiin pari isoa kerrostaloa Palosaarentien varteen, sanoo Voasin toimitusjohtaja Marko Ylimäki.

Kerrostaloja voitaisiin kaavaehdotuksen mukaan rakentaa myös Ahventien varrelle. Korttelin keskelle, kerrostalojen väliin, Voas suunnittelee isoa, puistomaista piha-aluetta, jossa asukkaat viihtyisivät yhdessä.

– Opiskelijat ovat jo ideoineet sinne muun muassa ulkoliikuntatelineitä.

Ylimäen mukaan kantava ajatus koko uudistuvassa alueessa on ympäristöystävällinen ja hiilineutraali asuinalue.

– Esimerkiksi pihalla voitaisiin kerätä talteen aurinkoenergiaa, jolla lämmitettäisiin opiskelijoiden kerrostaloasuntoja.

Useita valituksia

Opiskelija-asuntohanke on ollut vireillä jo vuodesta 2012 lähtien.

Tällä välin Voasin suunnitelmat ovat muuttuneet, samoin kaupungin pysäköintivaatimukset, ja energiatehokkuus ja ympäristön säästäminen ovat nousseet megatrendeiksi.

Nyt kaavamuutos etenee muuttuneiden reunaehtojen mukaan.

Kantona kaskessa on koko ajan ollut Palosaaren asukasyhdistys. Se on tehnyt useita suojeluvaatimuksia huonokuntoisista rivitaloista.

Vaatimukset suojelusta on teilattu ympäristöministeriötä myöten.

Silti Palosaaren asukasyhdistys ja Vaasan rakennusperintöyhdistys ovat tehneet tämän vuoden elokuussa jälleen uuden suojeluhakemuksen Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselle, joka on tutkinut asian jo kertaalleen.

Vaarana pudota kaupungin syliin

Vaasan kaupungin kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso huomauttaa, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on ilmoittanut, ettei se anna korjausrahaa näin huonokuntoisten rivitalojen peruskorjaamiseen. Sen sijaan Ara on valmis rahoittamaan uudisrakennuksia.

Voas on riippuvainen Aran tuesta.

Aran lausunnon mukaan rakennukset on perustettu liian matalalle, minkä vuoksi niissä on kosteusongelmia, eivätkä ne täytä tämän päivän paloturvallisuusvaatimuksia.

Jos talot suojeltaisiin, ne pitäisi peruskorjata pelkästään Voasin rahoilla. Voas on ilmoittanut, että se ei ole heille vaihtoehto. Silloin Voas joutuisi luopumaan alueesta, ja he purkaisivat tontin vuokrasopimuksen.

Tällöin huonokuntoiset, suojellut rakennukset putoaisivat kaupungin syliin.

Kaavoituksessa pelätään, että tämä vaikuttaisi kaupungin maineeseen ja houkuttelevuuteen opiskelijakaupunkina. Siihen viittaavia lausuntoja on kaupunki jo saanut opiskelijajärjestöiltä ja alueen oppilaitoksilta.

Vaasan kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi viime viikolla Ahventien opiskelijakylän asemakaavanmuutosehdotuksen julkisesti nähtäville kuukauden ajaksi.

Fakta: Tähän mennessä tapahtunut

2012 Voas haki Vaasan kaupungilta asemakaavan muutosta korttelille, jossa on parikymmentä rivitaloa opiskelija-asuntoina. Tavoitteena on rakentaa moderneja kerrostaloja opiskelijoille. Alue oli osana isompaa kaavamuutosta, jonka eteneminen takkuili.

2017 Palosaaren asukasyhdistys teki vanhoista opiskelija-asunnoista suojeluesityksen Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselle.

2019 kesäkuussa ely-keskus teki kielteisen päätöksen, rakennusten suojeluun ei ole tarvetta.

2019 heinäkuussa Palosaaren asukasyhdistys valitti ympäristöministeriölle ely-keskuksen kielteisestä suojelupäätöksestä.

2020 opiskelija-asuntoalueen asemakaavan muutostyö alkoi uudelleen, ja kaava-alue rajattiin vain opiskelija-asuntokylään. Voasin suunnitelmat olivat muuttuneet. Nyt ei enää haluta korkeita pistetaloja, vaan ympäristöön paremmin sopivia, matalia kerrostaloja ja iso, puistomainen viheralue keskelle.

2021 huhtikuussa ympäristöministeriö päätti, että rakennusten suojelu ei ole tarpeen ja ely-keskuksen ratkaisu oli oikea.

2021 elokuussa Palosaaren asukasyhdistys ja Vaasan rakennusperintöyhdistys tekivät opiskelija-asunnoista uuden suojeluesityksen Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselle.

2021 lokakuussa asemakaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville kuukaudeksi.