Yleisöltä

Kohtuuttomia hakkuita

  • Vaasa

Vaasan kaupunki on 13.6. laittanut nähtäville luonnoksen Vaasan metsäsuunnitelmaksi 2020–2030. Suunnitelma kattaa lähes 3 700 hehtaaria metsä- ja suoalueita ja esittää 10-vuotiskaudelle hakkuita 1 744 hehtaarilla, josta 331 ha avohakkuita, 166 ha muita uudistushakkuita ja 1072 ha harvennushakkuita. Luonnos tarkoittaisi hakkuumäärien reilua tuplaantumista verrattuna nykytilanteeseen puukuutioissa laskettuna.

Vaasan ympäristöseura on järkyttynyt luonnoksen sisältämien hakkuiden määrästä sekä niiden kohdentumisesta. Suunnitelmien toteuttaminen merkitsee kymmenien arvokkaiden metsäalueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen huomattavaa heikentämistä. Esimerkkejä voimaperäisten hakkuiden kohteeksi esitettävistä metsistä ovat Öjberget, Öjenin Natura-alueen ympäröivät metsät, Mustikkamaa, Gerbyn Storbergetin ja Solasaaren metsät, Pilvilammen luontopolun sekä Kivijärven ympäristö. Myös saaristoon ollaan esittämässä yli 30 ha erilaisia hakkuita. Monet hakkuukohteista ovat reilusti yli 100-vuotiaita. Avohakkuita esitetään runsaasti myös lähi-, ulkoilu- ja virkistysmetsiksi luokitelluille alueille.

Luonnos on nähtävillä ja kommentoitavana 31.8. asti. Vaasan ympäristöseura toivoo mahdollisimman monen vaasalaisen perehtyvän luonnokseen ja miettivän, edustaako näin vahvasti talousmetsien hoitoideologiaan jämähtänyt suunnitelma sellaista vastuullista ja moniarvoista metsien käyttöä, jota Vaasan kuuluisi 2020-luvulla harjoittaa.

Vaasan ympäristöseura ry

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Jaa artikkeli
    Lounaspaikka